Par mums

SIA "PIEKRASTE" dibināta 2017.gadā.

Nodarbojamies ar nekustamo īpašumu atjaunošanu īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un citās vietās ar specifisku normatīvo regulējumu un ierobežojumiem attiecībā uz apbūves un attīstīšanas iespējām.

Iegādei piedāvājam tikai mūsu īpašumā vai valdījumā (ar pārdošanas tiesībām) esošus nekustamos īpašumus - mēs nenodarbojamies ar starpniecību nekustamo īpašumu darījumos.

Zemepiejuras.lv

Šajā lapā ir publicēti aktuālie Vidzemes jūrmalā Ķurmragā esošo nekustamo īpašumu pārdošanas piedāvājumi. Visi publicētie īpašumi ir ar oficiāli apstiprinātām apbūves iespējām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Papildus informāciju mūsu klientiem par šeit piedāvātajiem īpašumiem sniedzam pa tālruni  +371 26642420 un tiekoties klātienē pie īpašuma apskates.

0
 .